Lesmap 'Scherven'

De lesmap kunt u gebruiken bij een klassikale lectuur van het verhaal, zowel voor derde- als voor vierderjaars aso en tso. De verwerkingsopdrachten hebben echter niet alleen met de literaire leerplancomponent (bv. personages, tijd, ruimte enz.) te maken. Aangezien er ook heel wat aandacht besteed werd aan vaardigheden, taalgebruik en taalsysteem, kunnen de leerlingen het boek voor heel wat lessen Nederlands gebruiken. Zowel klassikaal als bij differentiatie en remediëring. Zo zijn er oefeningen op de werkwoordsvormen, woordtekens, schrijfopdrachten enz.)

Aangezien ik zelf met Netwerk Taalcentraal 3T en 4T (uitgeverij Van In) werk, is er telkens een verwijzing naar de les in deze boeken. Niets belet echter om deze opdrachten aan andere handboeken te koppelen.

De lesmap is in MS-Word-opgemaakt, met weinig aandacht voor lay-out, en met een correctiemodel (rood cursief). Zo kunt u de opdrachten makkelijk(er) naar uw hand zetten. Schrappen, invoegen, knippen, plakken en opmaken gaat zo veel vlotter.


Mocht u nieuwe opdrachten maken, zou het natuurlijk aangenaam zijn om deze zelf ook even doorgemaild te krijgen. Eventueel kan ik die zelfs in een nieuwe versie van deze lesmap opnemen.
 

In elk geval: veel le(e)splezier en laat gerust even weten wat de ervaringen van u of uw leerlingen zijn. 

Indien u een lesmap en/of correctiemodel wenst, kunt u een mailtje sturen naar info@kristofdesmet.be.

PS Een fragment van 'Scherven' wordt gebruikt in Taalweb 4, een methode Nederlands van uitgeverij Van In.