Interview

 
Houd een interview met de hoofdpersoon van het boek.
 
Stel tenminste 10 vragen en bedenk wat de hoofdpersoon zou antwoorden. 
 
Je moet informatie uit het boek aan de orde laten komen in je interview en het moet begrijpelijk zijn voor iemand die het boek niet gelezen heeft.
 
Maak je lezers nieuwsgierig naar het boek, maar verklap ook niet te veel.
 
Je begint met een inleiding waarin je uitlegt wie je interviewt en eindigt met een slot waarin je de geïnterviewde bedankt en eventueel een conclusie trekt. Je mag eventueel een interview uit een krant of tijdschrift als inspiratiebron gebruiken.