Plattegrond

 
Teken een gedetailleerde plattegrond van een belangrijke ruimte in het verhaal.
 
Leg in ongeveer 100 woorden uit waarom deze ruimte belangrijk is en hoe je weet of waarom je denkt dat die ruimte er zo uit moet zien.
 
Verwijs naar de bladzijden in het boek waar je informatie of inspiratie vandaan hebt gehaald.