Krantenbericht

 
Maak een krantenbericht bij een belangrijke gebeurtenis in het verhaal.
 
Zorg ervoor dat het er uit ziet als een krantenbericht (dus kolommen, titel, plaatsnaam, schrijver, tussenkopjes, eerste alinea dikgedrukt). Zoek daarom eerst een bericht uit de krant (niet van internet) dat je als voorbeeld neemt en voeg dit artikel er ook bij.
 
Je krantenbericht is minimaal 150 woorden.
 
Leg in een apart stukje tekst uit over welk fragment uit het boek het gaat en geef daarbij ook bladzijde- of hoofdstuknummers.